Korešpondenčná adresa 

Ing.Branislav Németh

ZHANDA.EU

Armádna 4

911 01

Trenčín