Kontakt

Korešpondenčná adresa Otázky a dopyty
 Ing.Branislav Németh Neváhajte nás kontaktovať na 
ZHANDA.EU zhanda.eu@gmail.com
Armádna 4
911 01
Trenčín   
branislav.nemeth@gmail.com

 

 IČO Bankové spojenie s SLSP
51 487 446 IBAN: SK78 0900 0000 0051 4259 9584
BIC SWIFT:: kód GIBASKBX