Odstúpenie od zmluvy

                                                                              Adresa predávajúceho:

                                                                                     ZHANDA.EU

                                                                                     Armádna 4

                                                                                      911 01Trenčín

 

 

 

Adresa kupujúceho:

 

 

 

 

Vec: Odstúpenie od zmluvy

 

Dolupodpísaný                           odstupujem od zmluvy č.                                         

uzatvorenej so spoločnosťou ZHANDA.EU v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru, ktorý bol prevzatý dňa                      v

 

Dôvod odstúpenia od zmluvy: ( nieje povinnosť uviesť )

 

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu*:

 

 

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

 

S pozdravom